Prestanda för kreativ gränslöshet

Målet med Studio Blue är att möjliggöra inspelningar med gränslös kreativitet, maximal soundvariation och högsta tänkbara ljudkvalitet. All utrustning är noggrant utvald, modifierad eller specialutvecklad för att matcha högsta tänkbara anspråk. Allt ifrån systemlösningar till enskilda detaljer som mikrofonkablar, potentiometrar och till och med lödtennet har utvärderats för optimala prestanda.

 

Samma ambition är nedlagd på monitorsystemet, de största högtalarna från Ino Audio i ett aktivt delat system med extremt låg distorsion även vid oerhört höga ljudnivåer.

 

Vi törs lova att våra ansträngningar har resulterat i en av världens mest välljudande musikstudior som ger möjligheter att skapa gränslöst kreativt oavsett om det handlar om akustiska instrument, sång, distade gitarrer eller elektronisk musik.

 

Ljudteknik

Utrustningens uppgift

Den ljudtekniska utrustningen i en inspelningsstudio ska kunna överföra och återge ljudsignaler utan att påverka dem. Om den ljudtekniska utrustningen förvränger ljudsignalen kommer soundet att likriktas samtidigt som det blir omöjligt att kreativt skapa önskvärt ljud. Dessutom kommer det musikaliska uttrycket att förvrängas.

 

Det beror på att förvrängande utrustning hela tiden är med och påverkar det ljudande resultatet med sin ljudförvrängning. Detta fungerar på ett liknande sätt som om en konstnär försöker blanda färgnyanser samtidigt som en annan person står bredvid och slumpmässigt då och då häller grå färg i färgblandningen. Hur konstnären än blandar kommer den grå färgen alltid att omöjliggöra rätt nyans.

 

Ljudteknisk utrustning med spjutspetsprestanda

Den ljudtekniska utrustningen på Studio Blue är noga utvald, modifierad eller specialutvecklad för att uppfylla vår objektiva prestandanorm för ljudåtergivning: LTR – Linear Transient Response.

 

Linear Transient Response

Hela inspelningskedjan på Studio Blue uppfyller prestandanormen Linear Transient Response. Därmed ger vi dig tillgång såväl till verklighetens alla ljud som till fantasins oändliga mångfald. Akustisk musik kan låta illusorisk, rockmusik kan låta häftigare med mer tryck, syntmusik kan låta tyngre med bastrumman som ett knytnävsslag i magen. Det är bara din fantasi och inspiration som sätter gränsen för hur det kan låta!

 

Den ljudtekniska utrustningen

Den ljudtekniska utrustningen på Studio Blue består av inspelningssystemet Pro Tools HD, digitala och analoga bandspelare; 64-kanaligt specialutvecklat analogt mixerbord; analoga och digitala processorer samt mjukvara för processering; stor uppsättning mikrofoner från bland andra Sennheiser, Earthworks, AKG, Neuman, Line Audio och DPA. Detta för att vi ska kunna erbjuda dig bästa tänkbara resultat oberoende av vad och för vilket ändamål du vill spela in.

 

Monitorsystem

Monitorsystem från Ino Audio

Alla Studio Blues sex studior har monitorsystem från Ino Audio. Kontrollrummet i Studio Blues A-studio har Ino Audios största system med större dynamikomfång och frekvensomfång än den mänskliga hörseln, neutral klang och ohörbar distorsion. Därmed är det möjligt att spela upp även de starkaste ljudkällorna som används i musik – som trummor, slaginstrument, brass, Marshallstackar, Stradivariusfioler med flera – vid realistiska ljudtryck.

 

Rätt sound och rätt mix

Ett korrekt monitorsystem är förutsättningen för att kunna fatta rätt beslut i fråga om mikrofonval, mikrofonplacering, instrumentplacering, processering och övrig ljudbearbetning. Det är också förutsättningen för att slippa mixa in kompensationsåtgärder mot förvrängning i monitorsystemet på inspelningen. Härmed bortfaller problemen med mixningar som låter rätt i studion men senare visar sig låta fel i vardagsrummet, bergsprängaren och bilstereon.

 

Interiören

Studio Blues A-studio

I Studio Blues A-studio finns bland annat ett kontrollrum, två inspelningsrum och ett rekreationsrum. Varje detalj i kontrollrummet och inspelningsrummen är utformad för att ge optimala akustiska egenskaper och för att erbjuda en trevlig och inspirerande miljö där man kan skapa och trivas under långa kreativa arbetspass.

 

Inspelningsrummen möjliggör alla olika typer av inspelningar från mångkanalsinspelning till liveinspelning av hela grupper med äkta tvåkanalsstereo. Genom att använda båda inspelningsrummen är det möjligt att spela in olika ljudstarka instrument samtidigt med separation, för senare ljudbearbetning och mixning utan kompromisser.

 

Studio Blues B-studio

I Studio Blues B-studio finns ett inspelningsrum och ett kontrollrum. Studion är lämplig för inspelning av mindre grupper och för pålägg. Även här är de akustiska förutsättningarna förnämliga.

 

Studio Blues mixningsstudior

I Studio Blues fyra mixningsstudior finns kompletta datorbaserade produktionsstationer, aktivt delade monitorsystem från Ino Audio och optimerad akustik.

Inspelning på Studio Blue

Inspelningarna och produktionerna från Studio Blue rankas som världsledande av fackpress och branschfolk. Med glädje kan vi hjälpa de flesta med det mesta när det gäller inspelning och musikproduktion.

 

Vi erbjuder demoinspelningar till lågt, fast pris; alla typer av studioinspelningar; inspelning av kompletta produktioner inom alla genrer; liveinspelningar i olika lokaler som konsertsalar, kyrkor, rockklubbar och liknande; mixning, redigering och mastering.

 

Vi kan också ta det totala produktionsansvaret för kompletta produktioner från administration, arrangering och musiker till inspelning, musikproduktion, mixning och distribution via lämpliga medier.

 

Pris & bokning

Alla priser gäller exklusive 25 procent moms

Studiohyra 1 timme – 1 000 kronor
Studiohyra 1 dag / 8 timmar – 8 000 kronor
Studiohyra 1 vecka / 40 timmar – 40 000 kronor
Studiohyra längre än 1 vecka – Be om offert
Flygelinspelning – Från 1 900 kronor utöver studiohyran
Lilla demopaketet – 3 000 kronor fast pris
Inspelning på annan plats – Från 8 000 kronor

 

Villkor vid studiohyra

Studiohyra debiteras per påbörjad timme. Vid bokning och förskottsbetalning av 1 dag / 8 timmar eller mer vid ett och samma tillfälle kan bokad tid tas ut vid flera tillfällen på det mest fördelaktiga sättet för kunden, när studion är tillgänglig.

 

Flygelinspelning

Flygelinspelning på Studio Blue görs alltid med nystämd flygel för att motsvara våra inspelningars spjutspetskvalitet. Stämning av flygeln är en tjänst Studio Blue köper av ett fåtal utvalda pianostämmare.

 

För att Studio Blue ska kunna avboka pianostämmaren utan kostnad måste den som bokat flygelinspelning på Studio Blue avboka inspelningen av flygeln senast fyra arbetsdagar (måndag–fredag) i förväg, annars är studiotiden och flygelstämningen förverkad.

 

Villkor vid inspelning på annan plats

Inspelning på annan plats omfattar ljudtekniker, ljudteknisk utrustning, resekostnader, restid upp till två timmar per tillfälle samt inspelningstid eller redigeringstid upp till 6 timmar per tillfälle. Ytterligare inspelningstid vid samma inspelningstillfälle debiteras per påbörjad timme enligt gällande pris för studiohyra.

 

Vid produktioner som omfattar två eller fler inspelningar på annan plats kan ej utnyttjad inspelningstid användas senare för redigering, mixning med mera.

 

Vid större produktioner kan offert lämnas för ett paketpris inklusive ett antal inspelningstillfällen, redigering, mixning, mastering, PQ-kodning, kopiering med mera.

 

Bokning

Bokning görs i två steg:

  1. Muntlig överenskommelse träffas om omfattning av studiotid, när produktionen planeras äga rum samt pris med aktuella rabatter.
  2. Förskottsbetalning görs för bokad studiotid och bokningen blir därmed bekräftad.

Om ytterligare tid behövs debiteras den enligt gällande prislista.

 

Avbokning

Vid förhinder att använda bokad studiotid eller tid för inspelning på annan plats ska avbokning göras snarast och senast klockan 09.00 dagen innan det bokade tillfället, annars är tiden förverkad.

 

Vid flygelinspelning ska avbokning göras fyra arbetsdagar (måndag–fredag) innan det bokade tillfället, annars är studiotiden och flygelstämningen förverkad.