Hantering av personuppgifter

Inkomna ansökningar till Studio Blue sparas under handläggningstiden i handläggningssyfte, behandlas med sekretess och sprids inte vidare.

 

Personuppgifterna som anges för att bli medlem på Studio Blue Forum är användarnamn, namn och e-postadress vilka vi sparar för att kunna informera om intressanta händelser och erbjudanden.Uppgifterna sparas enbart i verksamhetssyfte, behandlas med sekretess och sprids inte vidare. Du kan när som helst ta bort ditt användarnamn från Studio Blue Forum varvid personuppgifterna raderas automatiskt.

 

Vid beställning i webbutiken sparas beställningen för kundhantering av beställning och leverans. Personuppgifterna i beställningarna behandlas med sekretess och sprids inte vidare. Vid beställning per telefon sparas inga personuppgifter annat än i form av utfärdad kvittens.

 

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till din egen data samt att få dina uppgifter raderade. Det kan finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att spara.

 

 

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Bifrost Music AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556515-7392 har sitt säte i Enskede.
Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@studioblue.se

 

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att StudioBlue behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

 

Cookies

Studio Blue använder sig av cookies som är små filer med information om dig som besökare. All information i de cookies som används hos Studio Blue är helt anonym och används endast i syfte att analysera våra besökares beteende på webbsidan för att kunna ge en så bra användarupplevelse som möjligt.

 

Du kan när som helst gå in i inställningarna för din webbläsare och ta bort och inaktivera användningen av cookies. Observera att vissa funktioner på Studio Blues webbplats kan sluta fungera då cookies är inaktiverade.